Học tiếng Anh > drug

drug

thuốc, dược phẩm; ma túy
« Back to Glossary Index