khô, cạn; làm khô, sấy khô
« Back to Glossary Index