Học tiếng Anh > dump

dump

đổ rác; đống rác, nơi đổ rác
« Back to Glossary Index