Học tiếng Anh > encourage

encourage

động viên, ủng hộ, giúp đỡ, làm can đảm, mạnh dạn
« Back to Glossary Index