Học tiếng Anh > fact

fact

việc, sự việc, sự kiện
« Back to Glossary Index