Học tiếng Anh > failure

failure

sự thất bại, người thất bại
« Back to Glossary Index