Học tiếng Anh > fair

fair

hợp lý, công bằng; thuận lợi
« Back to Glossary Index