Học tiếng Anh > flight

flight

sự bỏ chạy, rút chạy; sự bay, chuyến bay
« Back to Glossary Index