bay; sự bay, quãng đường bay
« Back to Glossary Index