Học tiếng Anh > goal

goal

đích, mục tiêu, thủ môn
« Back to Glossary Index