Học tiếng Anh > imagine

imagine

tưởng tượng, hình dung; tưởng rằng, cho rằng
« Back to Glossary Index