Học tiếng Anh > impact

impact

sự và chạm, sự tác động, ảnh hưởng
« Back to Glossary Index