Học tiếng Anh > impressive

impressive

gấy ấn tượng mạnh; hùng vĩ, oai vệ
« Back to Glossary Index