Học tiếng Anh > involve

involve

bao gồm, bao hàm; thu hút, dồn tâm trí
« Back to Glossary Index