Học tiếng Anh > issue

issue

sự phát ra, sự phát sinh; phát hành, đưa ra
« Back to Glossary Index