Học tiếng Anh > journey

journey

cuộc hành trình (đường bộ); quãng đường, chặng đường đi
« Back to Glossary Index