Học tiếng Anh > lifts

lifts

1. sự nâng lên, sự nhấc lên; sự nâng cao, sự nhấc cao
2. máy nhấc
3. thang máy (Mỹ, cũng elevator)
« Back to Glossary Index