Học tiếng Anh > muscles

muscles

1. bắp thịt, cơ
2. sức khỏe cơ bắp
3. (nghĩa bóng) sức lực
a man of muscle: một người có sức lực, một người vạm vỡ
« Back to Glossary Index