Học tiếng Anh > maple

maple

1. (thực vật học) (cũng maple tree) cây thích (giống Acer)
2. gỗ thích
« Back to Glossary Index