Học tiếng Anh > vegetable

vegetable

1. rau
green vegetable: rau xanh
2. người mất trí; người sống một cuộc đời tẻ nhạt đơn điệu
« Back to Glossary Index