Học tiếng Anh > mean

mean

nghĩa, có nghĩa là
« Back to Glossary Index