Học tiếng Anh > mittens

mittens

1. găng tay hở ngón
2. (số nhiều) (từ lóng) găng đấu quyền Anh
« Back to Glossary Index