Học tiếng Anh > shovel

shovel

1. cái xẻng
2. bộ phận của một chiếc máy ủi đất lớn, có thể xúc đất giống như cái xẻng
« Back to Glossary Index