Học tiếng Anh > excited

excited

bị kích thích, bị kích động; sôi nổi
It’s nothing to get excite about: không có cái gì để phải bị kích động cả.
« Back to Glossary Index