của chính mình, của riêng mình
« Back to Glossary Index