Học tiếng Anh > people

people

dân tộc, dòng giống; người
« Back to Glossary Index