Học tiếng Anh > perhaps

perhaps

có thể, có lẽ
« Back to Glossary Index