Học tiếng Anh > permanent

permanent

lâu dài, vĩnh cửu, thường xuyên
« Back to Glossary Index