Học tiếng Anh > personality

personality

nhân cách, tính cách; nhân phẩm, cá tính
« Back to Glossary Index