Học tiếng Anh > photograph

photograph

ảnh, bức ảnh; chụp ảnh
« Back to Glossary Index