Học tiếng Anh > plant

plant

1. thực vật, cây (nhỏ)
2. sự mọc
in plant: đang mọc lên
to lose plant: chết lụi
to miss plant: không nẩy mầm được
3. dáng đứng, thế đứng
« Back to Glossary Index