Học tiếng Anh > resolve

resolve

quyết định, kiên quyết (làm gì); giải quyết (vấn đề, khó khă(n).)
« Back to Glossary Index