Học tiếng Anh > rubber

rubber

1. cao su (cũng india-rubber)
hard rubber: cao su cứng
synthetic rubber: cao su tổng hợp
2. cái tẩy
3. (số nhiều) ủng cao su
4. người xoa bóp
5. khăn lau; giẻ lau; cái để chà xát
6. (định ngữ) bằng cao su
rubber cloth: vải tráng cao su
rubber gloves: găng tay cao su
« Back to Glossary Index