Học tiếng Anh > shadow

shadow

bóng, bóng tối, bóng râm, bóng mát
« Back to Glossary Index