Học tiếng Anh > shall

shall

dự đoán tương lai: sẽ
« Back to Glossary Index