Học tiếng Anh > shame

shame

sự xấu hổ, thẹn thùng, sự ngượng
« Back to Glossary Index