Học tiếng Anh > slip

slip

trượt, tuột, trôi qua, chạy qua
« Back to Glossary Index