Học tiếng Anh > slowly

slowly

một cách chậm chạp, chậm dần
« Back to Glossary Index