Học tiếng Anh > surgery

surgery

1. khoa phẫu thuật
plastic surgery: phẫu thuật tạo hình
2. việc mổ xẻ; sự mổ xẻ
3. phòng mổ
4. phòng khám bệnh; giờ khám bệnh
5. buổi tiếp dân
« Back to Glossary Index