Học tiếng Anh > this

this

cái này, điều này, việc này
« Back to Glossary Index