Học tiếng Anh > through

through

qua, xuyên qua
« Back to Glossary Index