Học tiếng Anh > truly

truly

đúng sự thật, đích thực, thực sự
« Back to Glossary Index