Học tiếng Anh > tune

tune

điệu, giai điệu; lên dây, so dây (đàn)
« Back to Glossary Index