Học tiếng Anh > visit

visit

đi thăm hỏi, đến chơi, tham quan; sự đi thăm, sự thăm viếng
« Back to Glossary Index