Học tiếng Anh > vital

vital

(thuộc) sự sống, cần cho sự sống
« Back to Glossary Index