Học tiếng Anh > wage

wage

tiền lương, tiền công
« Back to Glossary Index