Học tiếng Anh > house

house

1. nhà ở, căn nhà, tòa nhà
2. nhà, chuồng
the house of God: nhà thờ
house of detention: nhà tù, nhà giam
3. quán trọ, quán rượu, tiệm (rượu…)
« Back to Glossary Index