Học tiếng Anh > leather

leather

1. da thuộc
2. đồ da, vật làm bằng da thuộc
3. dây da
4. (số nhiều) quần cộc
5. (số nhiều) xà cạp bằng da
6. (từ lóng) quả bóng đá; quả bóng crickê
7. (từ lóng) da
to lose leather: bị tróc da

American leather: vải sơn, vải dầu
leather and prunella: sự khác nhau về quần áo, sự khác nhau về bề ngoài
[there is] nothing like leather: chỉ có cái của mình mới tốt; chỉ có hàng của mình mới tốt
hell for leather
« Back to Glossary Index