Học tiếng Anh > principal

principal

1. người đứng đầu
2. giám đốc, hiệu trưởng
lady principal: bà hiệu trưởng
3. chủ, chủ mướn, chủ thuê
4. người ủy nhiệm
« Back to Glossary Index