Học tiếng Anh > concerts

concerts

1. sự phối hợp, sự hòa hợp
to act in concert with: hành động phối hợp với
2. buổi hòa nhạc
give a concert for charity: tổ chức một buổi hòa nhạc từ thiện.
« Back to Glossary Index